Udviklingsmodul

Workshop om klimaregnskaber

onsdag d. 14. september 2022
Kl. 9.00-15.00

Gratis

Tilmeldingsfrist:
onsdag d. 07. september 2022 kl. 12:30

Scandic Bygholm Park

Schüttesvej 6,

8700 Horsens

Klimaregnskaber er et emne, som de fleste virksomheder allerede har fokus på eller kommer til det indenfor nær fremtid. Vi sætter i MEA derfor fokus på emnet med en heldags workshop.

På denne MEA workshop går vi i dybden med udarbejdelse af klimaregnskaber og dagen vil være en blanding mellem teori og helt praktisk at arbejde med, hvordan et klimaregnskab er opbygget og hvordan processen med opbygningen er. Der vil derfor være stor involvering og aktiv deltagelse for alle. Der vil være gennemgang og forklaring af de ord og begreber som generelt anvendes i klimaregnskabsdagsordenen, og du vil som deltager blive klædt godt på i forhold til, hvad ordene dækker over ligesom du vil blive klædt godt på til dine drøftelser med de virksomheder, som ønsker at komme i gang med klimaregnskaber.

Vi vil også komme omkring de drøftelser, som er gode at have med virksomhederne inden de går i gang og som er gode for at få en ”pejling” af, hvor i processen virksomheden er og dermed skabe mere klarhed over, hvor det er, der skal sættes ind.

Der vil blive taget udgangspunkt i Klimakompasset, som et er et værktøj Erhvervsstyrelsen har udvikling, og som har til formål at hjælpe virksomhederne med at få et overblik over og beregne deres klimaaftryk og dermed komme godt i gang eller arbejde videre med deres reduktion af CO2-udledninger.

Alle virksomheder kan frit bruge Klimakompasset, der bygger på den nyeste viden og opdaterede værdier og følger den internationale GHG-protokol for opgørelse af CO2-udledning, hvilket sikrer både ensartethed og troværdighed i udregningen. Klimakompasset er meget brugervenligt og gratis at anvende for virksomhederne og ligger tilgængeligt på Virksomhedsguiden.dk.  

I forlængelse af undervisningen i klimaregnskaber følger en introduktion til korrekt kommunikation og markedsføring af klimaregnskabets resultater. Forbrugerombudsmanden kom ved årsskiftet med en ny og opdateret Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring. Det er dog et emne, som kan være svært at navigere i og et sted, hvor virksomhederne skal være opmærksomme.

Til sidst gennemgås endnu et ”hot” emne; nemlig cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi er den oplagte tilgang til at reducere ens klimaregnskab. Vi kommer omkring de mange forskellige strategier såsom ”reduce, reuse, recycle”. Når dagen er slut, vil du kende til en hel pallette af muligheder som alle sammen hører under paraplybegrebet Cirkulær Økonomi.

Underviser er Lasse Vinblad Thaisen fra Viegand Maagøe, som er et konsulenthus indenfor grøn omstilling. Lasse har en baggrund som civilingeniør og til dagligt udarbejder han klimaregnskaber og bæredygtighedsinitiativer for små og mellemstore virksomheder. Igennem det seneste år har Viegand Maagøes rådgivere udarbejdet over 100 klimaregnskaber, og Lasse har projektledt eller udført omkring 20 af dem. Tidligere har Lasse arbejdet med forskning i bæredygtig produktudvikling på Danmarks Tekniske Universitet.

Dato: Onsdag den 14. september 2022
Tid: Kl. 09.00 til 15.00
Sted: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Tilmeld dig modulet her