Udviklingsmodul

Sidste nyt om alternativ arbejdskraft og socialt ansvar

onsdag d. 02. februar 2022
Kl. 8.15-9.00

Gratis

Tilmeldingsfrist:
tirsdag d. 01. februar 2022 kl. 12:30

WEBINAR

Genanvendelse, genbrug og sortering er bæredygtig forretning, men skaber også jobs – ikke mindst for sårbare ledige

Vi står i en tid med stadigt stigende fokus på bæredygtighed – og bæredygtighed inden for mange felter. Virksomhedernes kunder stiller større og større krav til bæredygtighed hos deres leverandører, og de efterspørger dokumentation for bæredygtige KPI’er.

Bæredygtighed er også fokus på arbejdsstyrken, herunder også sårbare ledige, alternativ rekruttering og den gode opstart på arbejdspladsen.
 

Godmorgen med MEA: Sidste nyt om alternativ arbejdskraft og socialt ansvar

På dette Godmorgen med MEA-webinar får du indsigt i argumenter til at se alternativt på rekruttering og få nye godt ombord, hvilket kan skabe en mere socialt bæredygtig arbejdsplads.

Du får også viden om cirkulær forretning og socialt ansvar plus tips til dialogen med virksomhedsledere om værdien, når de dokumenterer og beskriver deres sociale ansvar. Du får på dette webinar sidste nyt om alternativ arbejdskraft og socialt ansvar.

Program onsdag den 2. februar kl. 8.15-9.00

 • 8.15 Velkommen til morgenbriefing om, hvordan virksomheder anno 2022 kan lykkes ift. medarbejderudfordringen
  • v. Marianne Lyngberg Nilsson, seniorkonsulent i Cabi
 • 8.18 Alternativ rekruttering og den gode opstart
  • v. Tanya Møller-Kapulitsa, seniorkonsulent i Cabi
 • 8.33 Genanvendelse, genbrug og sortering er bæredygtig forretning, men skaber også jobs til sårbare ledige
  • v. Jakob Nørgaard Bentsen, konsulent i Cabi
 • 8.45 Kunder efterspørger dokumentation og taler bæredygtige KPI’ er. Hvad gør SMV´erne?
  • v. Marianne Lyngberg Nilsson, seniorkonsulent i Cabi
 • 8.55 Spørgsmål

Tilmeld dig modulet her

 

Oplægsholderne

Alle oplægsholdere kommer fra Cabi, som er et landsdækkende non-profit videnshus, der arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Cabi stiller brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

 • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
 • udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job
 • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Cabi er en fagligt uafhængig, selvejende organisation med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet, der har egen bestyrelse og egne vedtægter. Cabi er etableret i 2002. Se mere på cabiweb.dk.

Cabi varetager sin videns- og formidlingsrolle ved hjælp af offentlige midler, og arbejder derudover på almindelige markedsvilkår inden for Cabis formål med konsulentopgaver fra mange forskellige kunder, og udvikler indsatser på beskæftigelsesområdet, blandt andet med støtte fra fonde. 

En del af Cabis bevilling er øremærket til opgaveløsning for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Rådet rådgiver blandt andet regeringen om indsatser, der kan fremme erhvervslivets arbejde med et inkluderende arbejdsmarked. Cabis opgaver for Rådet understøtter på forskellig vis virksomhedernes mulighed for at tage socialt ansvar.