Udviklingsmodul

Workshop: Bliv klogere på ESG

tirsdag d. 30. april 2024
Kl. 9.00-15.30

Gratis

Tilmeldingsfrist:
tirsdag d. 23. april 2024 kl. 12:30

Innovatorium

Birk Centerpark 40,

7400 Herning

ESG er et sæt af kriterier, der måler en virksomheds eller organisations indvirkning på og håndtering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer.

På denne MEA workshop har du muligheden for at blive klogere på ESG, når vi dykker ned i de tre aspekter af Environmental Social Governance. 

Du får en indflyvning i den lovgivning, der er på området, herunder CSRD-lovgivningskravet om en væsentlighedsanalyse, hvad en sådan analyse skal indeholde og en model til udarbejdelsen. 

Derefter dykker vi ned i de forskellige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af ESG og sætter dem i relation til væsentlighedsanalysen - og ikke mindst, hvordan det hele omsættes til en bæredygtighedsrapport. 

Vi kommer igennem følgende program: 

Kl. 9.00: Introduktion og indledende om lovgivning v/Lasse Vinblad Thaisen

Kl. 9.15: Væsentlighedsanalyse – hvad og hvordan? v/Lasse Vinblad Thaisen
CSRD-lovgivning stiller krav om, at der skal laves en væsentlighedsanalyse, hvor der rapporteres på det, der er væsentligt for den konkrete virksomhed.
Der er her tale om en dobbeltrettet væsentlighed, da analysen skal indeholde to perspektiver:

  1. Hvordan omverdenen påvirker virksomheden (udefra og ind), som dækker over kunder og samarbejdspartnere samt hvad virksomheden er skrøbelig overfor - herunder udefra kommende påvirkninger som f.eks. klima, kommende lovgivning, afgifter, placering mv.
  2. Hvordan virksomheden påvirker omverdenen (indefra og ud), som dækker over, hvad virksomhedens forretningsmodel kan give tilbage den anden vej, herunder udledning af CO2 og muligheder for at finde bedre alternativer.

Kl. 10.00: En model for udarbejdelse af væsentlighedsanalysen v/Mathilde Skovlund Asmussen og Allan Karleby fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at organisere deres arbejde med væsentlighedsanalysen, sådan som den er beskrevet i CSRD. Værktøjet, der vil blive præsenteret, er færdigudviklet her i 2024.

Kl. 10.45: Pause

Kl. 11.00: Et dyk ned i E’et v/Lasse Vinblad Thaisen
E’et dækker over klima, forurening, vand og havmiljøer, biodiversitet og økosystemet samt cirkulær økonomi (herunder affald). Vi dykker ned i E’et og deltagerne får tips til, hvor man skal kigge hen.
Vi ser også på, hvor dette binder sammen fra Væsentlighedsanalysen og skaber indhold til bæredygtighedsrapporten.

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 12.45: Et dyk ned i S'et v/ Marianne Nilsson fra Cabi
Social bæredygtighed dækker over virksomhedens medarbejdere og medarbejdere i værdikæden (S1 og S2). Vi dykker ned i, hvad socialt ansvar kan være, samt hvordan virksomheder kan styrke deres profil og finde data på deres indsatser - understøttet af eksempler fra virksomheder, der arbejder med S'et, og på hvordan man kan præsentere data

Kl. 14.00: Bæredygtighedsrapport og G’et v/Lasse Vinblad Thaisen
G’et er en tværgående faktor, som dækker over, hvordan virksomhederne har tænkt at agere (forretningsmodel, ledelse, mv.). Vi dykker ned i G'et, hvordan det hele omsættes til en bæredygtighedsrapport, og deltagerne får eksempler på, hvordan sådanne rapporter ser ud.

Kl. 15.00: Opsamling, drøftelser og kaffe

Kl. 15.30: Tak for i dag!
 

Tilmeld dig modulet her