Udviklingsmodul

Unge, uddannelse og job i Region Midtjylland – hvordan ser det ud og hvordan er udviklingen og tendenserne

mandag d. 05. september 2022
Kl. 8.30-10.30

Gratis

Tilmeldingsfrist:
søndag d. 04. september 2022 kl. 12:30

WEBINAR

Alene i region Midtjylland er der ca. 23.000 ledige unge. Det er en opgave som skal løftes både i forhold til de menneskelige og de økonomiske udfordringer.

Hovedparten af unge i Region Midtjylland klarer sig godt. De gennemfører en uddannelse og kommer relativt hurtigt i beskæftigelse. Der er imidlertid en gruppe af unge, som ikke er i uddannelse, ikke er i job eller af andre grunde har deres gang i jobcentret.

Formålet med analysen er at skabe overblik over udvikling og tendenser i antallet af unge på offentlig forsørgelse, at konkretisere og 'sætte ansigt' på de udfordringer unge har og identificere og beskrive forhold, der motiverer unge til job og uddannelse. I analysen sættes også fokus på, hvem og hvor mange der står uden for systemet, det såkaldte mørketal samt unge voksnes vej mod en erhvervsuddannelse.

Marselisborg Consulting er i samarbejde med Region Midtjylland i gang med en analyse af unge på offentlig forsørgelse i Region Midtjylland. På dette MEA webinar kan du få indblik i både den kvalitative og kvantitative undersøgelse.

På webinaret vil vi komme omkring

  • Situationen nu og her
  • Udvikling og tendenser
  • Særligt fokus på erhvervsuddannelserne – læring af dem som selv har været i situationen og deres oplevelse af barrierer i uddannelse og job og hvilke trickere der har været for at komme i gang. Der er her udarbejdet arketyper og beskrevet borgerrejser som vi også vil få indblik i.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Oplægsholder er Piet Juul Birch, som er director og partner i Marselisborg Consulting. Piet har 15 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet. Som underviser og analytiker har han et indgående kendskab til kommunal praksis, relevant lovgivning og den historiske udvikling på feltet. Parallelt med ungeanalysen har Piet gennemført ’Analyse af unge i kontanthjælpssystemet’ og udarbejdet guide til ’Fritidsjob til udsatte unge’ for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Webinaret henvender sig især til ansatte indenfor uddannelse og jobcentreren samt kommuner. 

Dato: Mandag den 5. september 2022 8.30-10.30.

Sted: Via Teams

Tilmeld dig modulet her