Udviklingsmodul

Webinar: Skab værdi med frivillige

tirsdag d. 06. juni 2023
Kl. 8.30-9.30

Gratis

Tilmeldingsfrist:
mandag d. 05. juni 2023 kl. 12:30

WEBINAR

”Hvilken værdi skaber frivillige i turismeerhvervet, og hvad er det forretningsmæssige potentiale for virksomheder, som involverer frivillige?” er et af de spørgsmål, vi kommer omkring på dette MEA webinar.

Frivillighed er en af grundstenene i det danske samfund. Men hvad er det for en værdi, frivillighed skaber? Når frivillighed går op i en højere enhed, skaber det stor værdi både for de frivillige og for organisationen/virksomheden. Men når det kommer til, hvilken værdi virksomhederne får fra samarbejdet med frivillige, er viden og data på området begrænset.

Derfor har VisitAarhus iværksat en kvalitativ og eksplorativ undersøgelse, der har til formål at indsamle viden og skabe en grundigere dokumentation i forhold til den værdiskabelse, frivillige skaber for virksomheder. Undersøgelsen er skabt i et udviklingssamarbejde og i en tæt dialog med en lang række virksomheder, der på forskellig vis arbejder med turisme.

På dette MEA webinar får du indsigt i undersøgelsens resultater – en undersøgelse, som er lavet i en tid, hvor frivillige i stigende grad engagerer sig episodisk – mere ad-hoc, spontant og typisk i kortere perioder.

Oplægsholder er Lise Grønbæk fra Visit Aarhus. Lise er projektleder for Frivillighedsorganisationen ReThinker og har mange års erfaring med arbejde med frivillige.

På webinaret får vi også besøg af Linda Taanquist, Daglig leder Kulturhuset i Skanderborg, som har tilknyttet 200 faste og ad-hoc frivillige. Denne store frivillige indsats er en af hjørnestenene i at skabe et mangfoldigt kulturprogram lige fra koncerter, teaterforestillinger og biograf til foredrag og kunstudstillinger.


Dato: Tirsdag den 6. juni
Tid: Kl. 08.30 til 09.30
Sted: Online via Teams
 

Tilmeld dig modulet her