Udviklingsmodul

Spændende tur til Odense og se og hør om Fyns fokus på robotter

torsdag d. 06. oktober 2022
Kl. 8.00-18.00

Gratis

Tilmeldingsfrist:
torsdag d. 29. september 2022 kl. 12:30

Odense Robotics

Munkebjergvænget 1,
5230 Odense

Fokus på Robotter – få indblik i hvad der sker i Robotbyen Odense!

Odense har sat fuld fokus på robotter og vil være verdens bedste inden for uddannelse, testfaciliteter og støtte til virksomheder, som fokuserer på robotter.

MEA tilbyder derfor en tur til Odense, hvor vi skal høre om alt lige fra, hvad Odense Kommune gør i forhold til både erhvervsliv og talentudvikling, til at vi skal se et internationalt anerkendt center, som forsker i robotteknologi, AI, droner, I4.0 og andre teknologier, som kommer samfundet til gode.

Vi skal også møde en virksomhed, som har været igennem hele det støttende system og høre om deres vækstrejse.

Odense huser også klyngen Odense Robotics samt det nye Fyrtårn, som vi også skal høre mere om.

Program for dagen: 

08.00: Afgang fra Aarhus (evt. med opsamling ved Horsens eller Hedensted)

10.30: Odense Kommunes vinkel og rolle i Robot satsningen
v/Joost Nijhoff, Kontorchef for vækstområdet for Odense Kommune.

Samarbejde med erhvervslivet.

11.00: Fokus på uddannelse og talentudvikling – en satsning helt fra Folkeskoleniveau
v/Hanne Dollerup, direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Ambitionen er at skabe Verdens bedste robotskole. Hvordan skaber man ”verdens bedste” – hvad skal der til både i forhold til samarbejde, kompetencer mv. Evt. også noget om Uddannelsesalliancen.

11.30: Klynge, Fyrtårn og Startup Hubs
v/Mikkel Christoffersen CEO Odense Robotics og Niels Erik Haug-Larsen, Adm. Direktør Erhvervshus Fyn.

Det meste er samlet et sted, og der er tæt samarbejde omkring det fælles mål om satsningen på robotter. Bliv klogere på, hvordan Klyngen Odense Robotics og Fyrtårnet samarbejder, og hvordan de sikrer en fælles tilgang til opgaven. Hvad betyder det, at alt er samlet indenfor en lille geografisk rækkevidde. Hvordan ser de på de fremtidige muligheder og udfordringer? Der vil også være fokus på håndteringen og hjælpen til underskoven af start ups samt hvordan de har et uniqued setup i forhold til at accelerere lovende startups.

12.30: Frokost

13.00: Mange aktører samme mål – hvordan skaber vi sammenhænge?
Oplæg fra Mikkel Christoffersen og efterfølgende diskussion.

Der er fokus på, at hele erhvervsfremmesystemet skal gøres enkelt og nemt for virksomhederne. Etablering af klynger og fyrtårne er to kneb i den retning. Men hvordan er det gode samarbejde mellem mange aktører, og hvad skal der til for at få mest muligt ”benefit” til virksomhederne? Hvad skal der lige til, hvad er svært, og hvad er de helt afgørende faktorer for at det lykkes?

13.45: Kørsel

14.15: En virksomhedsvinkel – besøg hos Universal Robots
Præsentation af Universal Robots, der fortæller om deres helt fantastiske vækstrejse. Herefter rundtur i produktionen. Der vil være god tid til at stille spørgsmål.

Lidt om Universal Robots:

Since 2005, Universal Robots has worked to make a difference in our customers' lives in ways that matter most to them.

More than simply automation, Universal Robots changes how people work and live around the globe by empowering their ideas and dreams – whether it’s helping a non-profit improve people’s vision in the poorest countries or allowing a manufacturer to reduce the strain of repetitive tasks.

16.00: Afgang

Tilmeld dig modulet her