Udviklingsmodul

Midtjylland i tal

fredag d. 09. september 2022
Kl. 8.15-9.15

Gratis

Tilmeldingsfrist:
torsdag d. 08. september 2022 kl. 12:30

WEBINAR

”Erhvervsudvikling i Region Midtjylland – tendenser, specialisering, vækst og vækstvilkår” er en titel, som dækker over den tværgående rapport, som kommer i kølvandet på kommunerapporterne.

Deltag i dette MEA modul og få et grundigt indblik i den tværgående rapport.

Den tværgående rapport indeholder kommenteret erhvervsstatistik men fokuserer også, i modsætning til kommunerapporterne, på udviklingen i regionen.

Rapporten bidrager til at belyse regionens erhvervsudvikling kontra hele landet og styrker sammenligningsgrundlaget på tværs af kommuner på centrale erhvervsstatiske parametre.

Digitalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for at sikre høj produktivitet og konkurrenceevne og er dermed en forudsætning for fremadrettet vækst i Midtjylland. Dette års rapport sætter derfor fokus på den digitale transformation i Midtjylland.

Med etablering af det nye erhvervsmæssige fyrtårn for vandteknologi i Midtjylland, vil Midtjylland blive foregangsregion for verdensførende innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger til gavn for eksport, vækst og beskæftigelse. Som konsekvens af den styrkede indsats og det øgede fokus på vandteknologi giver rapporten et indblik i styrker og potentialer forbundet med vand i et midtjysk perspektiv og mapper midtjyske vandaktører.

Oplægsholder: Rapporterne er udarbejdet af Iris Group og præsenteres af Partner og direktør Jens Nyholm.

Tilmeld dig modulet her