Erhvervsudviklingsdøgn 2021
23.-24. september 2021 i Odder Kommune

 

 

Bæredygtighed og grøn omstilling

På Erhvervsudviklingsdøgnet 2021 blev der stillet skarpt på, hvordan der arbejdes med bæredygtighed og grønne forretningsmodeller i erhvervslivet. Vi så nærmere på de udfordringer og muligheder, virksomhederne står over for, når de vælger at tappe ind i den grønne omstilling.

PROGRAM:

TORSDAG D. 23. SEPTEMBER 2021

Sted: Montra Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder

Kl. 08.15 Morgenmad og check-in 

Kl. 09.00 Velkommen til Erhvervsudviklingsdøgnet 2021 
v. Direktør Erik Krarup, Erhvervshus Midtjylland 

Kl. 09.05 Fra FN mål til strategisk og målrettet arbejde med bæredygtighed som værdikabende for kerneforretningen
v. Sara Krüger Falk, Direktør for Global Compact Network Denmark & Joachim Marc Christensen

Kl. 09.50 Verdensmålene som løftestang for forretningsudvikling
v. Søren Schou, CEO, Aquareg. Tidligere Innovation Lead hos Deloitte og projektleder for SDG Accelerator

Kl. 10.30 Pause

Kl. 10.45 Strategisk satsning på grønne kompetencer
v. Sara Petrycer Hansen, projektchef i Tænketanken CONCITO

Forretningsmuligheder og bump på vejen ved 2 virksomheder:

 • Kl. 11.15 Prounit Frames
  v. Michael R. L. Kristensen, Managing Director, Prounit Frames
 • Kl. 11.45 Plastix
  v. Hans Axels, direktør i Plastix

Kl. 12.15 Forretning for fremtiden
v. Erik Thomas Johnson, fagleder i DI

Kl. 12.45 Frokost og busafgang

Kl. 13.00 - 16.00 Virksomhedsbesøg

 • CleverCoffee
 • nonbye
 • Olsen Wings A/S
 • NIZE equipment
 • Supperiet & GROFT

Kl. 16.00 Afgang fra virksomhederne

Kl. 16.30 Reception i Kulturkøkkenet i VitaPark

Kl. 17.45 Check-in på Montra Odder Parkhotel & Handelsfagskolen i Odder

Kl. 19.00 Middag på Odder Parkhotel

FREDAG D. 24. SEPTEMBER 2021

Sted: Montra Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder 

Kl. 09.00 Velkommen og introduktion
v. Søren Olesen, formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse

Kl. 09.10 Et sammenhængende erhvervsfremmesystem, set fra KKR Midtjylland
v. Uffe Jensen, borgmester i Odder Kommune

Kl. 09.25 Genstart – en digital og grøn fremtid – set med virksomhedernes øjne
v. Anders Søndergaard Larsen, medlemdirektør, DI

Kl. 09.40 Det nye erhvervsfremmesystem
v. Jens E. Kristensen, direktør for Erhverv Randers & Dorte Gram Nybroe, klyngeleder og sekretariatschef hos MADE

Kl. 10.10 Pause

Kl. 10.30 Genstart af dansk erhvervsliv, set med Vækstfondens briller
v. Rolf Kjærgaard, direktør for Vækstfonden

Kl. 10.50 Kvalificeret arbejdskraft – en forudsætning for vækst og udvikling
v. Ejner K. Holst, Næstformand i FH & medlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kl. 11.05 Lokaleskifte

Kl. 11.15 - 12.15 Inspirationsoplæg

 • Grøn omstilling
 • Digitalisering
 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Internationalisering

Kl. 12.20 Midtjylland i tal - hvad siger tallene, og hvor er potentialerne?
v. Kent Nielsen, direktør i eStatistik

Kl. 12.40 Opsamling på indtryk fra sporene

Kl. 13.00 Afrunding
v. Søren Olesen, formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse

TAK FOR I ÅR! 

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021

Billede fra Erhvervsudviklingsdøgnet 2021