Erhvervsudviklingsdøgn 2023
27.-28. april 2023 i Lemvig Kommune

 

 

 

Energi har længe været et varmt emne – ikke mindst i 2022, hvor energi meldte sig på banen, forklædt som krise. Men hånd i hånd med kriser går også kreative hjerner, som tænker på muligheder og udvikling.

Klimadebatten og -indsatsen fylder meget både politisk, virksomhedsmæssigt og hos os alle hver især. Der arbejdes heldigvis på mange fronter for at løfte den store opgave, der ligger foran os.

Torsdag den 27. april sætter vi fokus på
energi og klima

Vi er i Lemvig, og her er vand og Power-to-X (PtX) store satsninger. PtX-brændstoffer har en væsentlig rolle at spille i den grønne omstilling af transport og industri, hvor elektrificering kan være for dyrt eller ikke praktisk muligt. Det er vurderingen, at PtX kan blive en væsentlig brik i Danmarks fremtidige energisystem. Derudover har Danmark store eksport- og erhvervspotentialer på PtX-området.

Men hvad er PtX – sådan helt ind til benet? Og hvordan kan det få stor indflydelse på Danmarks energiforsyning og eksport?

Der er mange satsninger i Danmark, og vi skal have de rigtige kompetencer for at kunne løfte det hele. Vi slutter formiddagen af med et spændende oplæg, som sætter fokus på, om vi har kompetencerne, og hvad der skal til for at vi i Danmark kan løfte de muligheder, som ligger foran os.

Fredag den 28. april sætter vi fokus på oplevelsesøkonomi og et udfordret arbejdsmarked

Fredag formiddag sætter vi fokus på to hovedområder, som begge er emner, der fylder for rigtig mange virksomheder – både generelt, men også for virksomheder indenfor oplevelsesøkonomi. Vi sætter nemlig fokus på oplevelsesøkonomi, og hvordan dette er grebet an i det vestjyske.

Det andet emne, vi sætter fokus på, er arbejdsmarkedet – både det mere traditionelle, men også i forhold til arbejdskraft på kanten, hvordan det kan håndteres, og hvad det kan give den enkelte virksomhed.

Det er en formiddag spækket med anderledes, sjove og ikke mindst lærerige oplæg, oplevelser og debat. 
 

PROGRAM:

TORSDAG D. 27. APRIL 2023

Lokation: Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Kl. 08.15: Ankomst og morgenmad 

Kl. 09.00-09.10: Velkommen til Erhvervsudviklingsdøgnet 2023 
v. Viceborgmester Lone Sørensen 

Kl. 09.10-11.00: Energi og klima 

Vi indleder Erhvervsudviklingsdøgnet med tre forskellige perspektiver på Energi og Klima, set fra hhv.:

... et videnskabeligt og erhvervsmæssigt perspektiv
En perspektivering i forhold til den aktuelle situation. Hvordan vil muligheder og udfordringer indenfor energi og klima påvirke vores samfund i fremtiden.
v. Sebastian Mernild, SDU 

… en virksomhedsvinkel
Hvordan er samarbejdet mellem idémager/initiativtager og videnskaben og Danmarks position inden for vedvarende energi, herunder PtX.
v. Niels Erik Madsen, Administrerende direktør, Skovgaard Energi

 … den politiske vinkel
Hvad sker der lige nu?
v. Anders Hoffmann, Afdelingschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Panel mellem de 3 oplægsholdere

Kl. 11.10-11.45: Eventyr eller luftkastel? 
Energieventyr – muligheder og trusler set i både et historisk og nutidigt perspektiv
v. Asser Amdissen 

Kl. 11.45: Afgang til restauranter

Kl. 12.00: Netværksfrokost på byens cafeer og restauranter

Kl. 13.00: Afgang til virksomhedsbesøg

Kl. 13.20-15.30: Spændende virksomhedsbesøg i Lemvig

Kl. 16.00: Indkvartering på hoteller for overnattende og mulighed for netværk til ikke overnattende

Kl. 17.30 Reception på Klimatorium
v. Lemvig Kommune

Kl. 18.30 Dinnerspeak
Oplæg omkring netværk – leveret med humor
v. Rune Green

Kl. 19.15 Middag på Isværket

FREDAG D. 28. APRIL 2023

Lokation: Thyborøn

Kl. 09.00: Fælles opstart i Fiskehallen

Kl. 09.00-10.10: Inspirationsoplæg om oplevelsesøkonomi og kunderejse:

v. Jens Hedevang, stifter og ejer af bl.a. Maxitours og Hedevang Outdoor
Jens vil fortælle om at skabe de gode oplevelser. Herudover vil han også fortælle om, hvordan de bruger ”kunderejsen” i deres måde at skabe oplevelser for deres kunder.

v. Svend Brodersen, ejer og direktør for Gram Slot
Svend fortæller om at skabe en åben virksomhed, som samtidig har grøn omstilling og bæredygtighed som omdrejningspunkt. Han vil også komme ind på kunderejsen, og hvordan de på Gram Slot har nogle spændende vinkler på det at drive virksomhed. 

Kl. 10.15-11.45: Udviklingsspor

Kl. 12.00: En tankevækkende afrunding
Magiker, manipulator og vanvittig intelligent oplægsholder Henrik Svanekiær runder hele EU døgnet af. Bliv overrasket, forbløffet og ikke mindst godt underholdt inden vi slutter af med en god frokost
v. Henrik Svanekiær

Kl. 12.45: Frokost

TAK FOR I ÅR!