Erhvervsudviklingsdøgn 2023
27.-28. april 2023 i Lemvig Kommune

 

 

 

PROGRAM:

TORSDAG D. 27. APRIL 2023

Lokation: Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig

Kl. 08.15: Ankomst og morgenmad 

Kl. 09.00-09.10: Velkommen til Erhvervsudviklingsdøgnet 2023 
v. Viceborgmester Lone Sørensen 

Kl. 09.10-11.00: Energi og klima 

Vi indleder Erhvervsudviklingsdøgnet med tre forskellige perspektiver på Energi og Klima, set fra hhv.:

... et videnskabeligt og erhvervsmæssigt perspektiv
En perspektivering i forhold til den aktuelle situation. Hvordan vil muligheder og udfordringer indenfor energi og klima påvirke vores samfund i fremtiden.
v. Sebastian Mernild, SDU 

… en virksomhedsvinkel
Hvordan er samarbejdet mellem idémager/initiativtager og videnskaben og Danmarks position inden for vedvarende energi, herunder PtX.
v. Niels Erik Madsen, Administrerende direktør, Skovgaard Energi

 … den politiske vinkel
Hvad sker der lige nu?
v. Anders Hoffmann, Afdelingschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Panel mellem de 3 oplægsholdere

Kl. 11.10-11.45: Eventyr eller luftkastel? 
Energieventyr – muligheder og trusler set i både et historisk og nutidigt perspektiv
v. Asser Amdissen 

Kl. 11.45: Afgang til restauranter

Kl. 12.00: Netværksfrokost på byens cafeer og restauranter

Kl. 13.00: Afgang til virksomhedsbesøg

Kl. 13.20-15.30: Spændende virksomhedsbesøg i Lemvig

Kl. 16.00: Indkvartering på hoteller for overnattende og mulighed for netværk til ikke overnattende

Kl. 17.30 Reception på Klimatorium
v. Lemvig Kommune

Kl. 18.30 Dinnerspeak
Oplæg omkring netværk – leveret med humor
v. Rune Green

Kl. 19.15 Middag på Isværket

FREDAG D. 28. APRIL 2023

Lokation: Thyborøn

Kl. 09.00: Fælles opstart i Fiskehallen

Kl. 09.00-10.10: Inspirationsoplæg om oplevelsesøkonomi og kunderejse:

v. Jens Hedevang, stifter og ejer af bl.a. Maxitours og Hedevang Outdoor
Jens vil fortælle om at skabe de gode oplevelser. Herudover vil han også fortælle om, hvordan de bruger ”kunderejsen” i deres måde at skabe oplevelser for deres kunder.

v. Svend Brodersen, ejer og direktør for Gram Slot
Svend fortæller om at skabe en åben virksomhed, som samtidig har grøn omstilling og bæredygtighed som omdrejningspunkt. Han vil også komme ind på kunderejsen, og hvordan de på Gram Slot har nogle spændende vinkler på det at drive virksomhed. 

Kl. 10.15-11.45: Udviklingsspor

Kl. 12.00: En tankevækkende afrunding
Magiker, manipulator og vanvittig intelligent oplægsholder Henrik Svanekiær runder hele EU døgnet af. Bliv overrasket, forbløffet og ikke mindst godt underholdt inden vi slutter af med en god frokost
v. Henrik Svanekiær

Kl. 12.45: Frokost

TAK FOR I ÅR!