Besøg på FMC (Det tidligere Cheminova)

Her får du en mulighed, som opstår meget sjældent, nemlig at komme på besøg på FMC og høre historien bag, og hvordan de arbejder i dag – med fokus på arbejdsmarkedet. 

Der vil desuden være oplæg og diskussion omkring arbejdskraft og diversitet, herunder:

  • FMC er en virksomhed, som har overvægt af mandlige medarbejdere, men de har et ønske om en mere lige vægt mellem kønnene. Hvordan kan arbejdet omkring arbejdskraftens diversitet gribes an?
  • Lærlinge-området. Hvordan tiltrækker og fastholder vi lærlinge?
  • Højtuddannede kemikere og ingeniører – når hele verden arbejder sammen 

Se hele programmet her