Virksomhedsbesøg:
Skovgaard Energy

Skovgaard Energy foretager store investeringer i vedvarende energi – både vindmøller og Power-to-X anlæg. Skovgaard Energy står bl.a. bag anlæggene i både Ramme og Idomlund, hvor der bygges PtX anlæg – bl.a. sammen med Ørsted.

På sporet kommer vi bl.a. ud og ser det påbegyndte anlæg i Ramme, og kommer til at høre mere om:

  • Hvad der skal ske med de to anlæg
  • Skovgaard Energy's tanker omkring energi generelt og ikke mindst PtX
  • Hvad X’et egentlig er i PtX, og hvilke følgeerhverv der er

Vi vil også komme omkring, hvad Skovgaard Energy ellers er involveret i herunder havvindmøller, landvindmøller og solcelleparker.

Se hele programmet her