Er Danmark Klar til Fremtiden?

v. Martin Boje Rasmussen, Ph.d., CEO og Founder, NOMO / Dansk Konkurrenceevneråd

Martin giver sit bud på fremtiden – ender det med, at ”2020’erne bliver verdenshistoriens mest disruptive årti.”, at vi ”I de næste 10 år vil vi genopfinde enhver industri på planeten.” og at forude venter ”a world of remote everything.”, det giver Martin en perspektivering af. Martin har en baggrund fra Erhvervsstyrelsen og vil også komme med bud på, hvor vi i erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet skal have blikket rettet, når vi vejleder virksomhederne i og om fremtiden.

Se hele programmet her