Grøn Omstilling

v. Birgitte Kofod Olsen, partner, Carve Consulting

Birgitte er uddannet jurist og ph.d. i persondatabeskyttelse og biometri. Hun er partner i Carve Consulting, der hjælper offentlige og private virksomheder med at mestre og styrke samspillet mellem mennesker, teknologi og processer i en verden der hurtigt forandrer sig, og hvor den næste forandring ofte sker, før den sidste har skabt effekt. Birgitte er en af de danskere, der ved mest om den kommende EU-taksonomi for grøn omstilling; og den unikke viden vil hun spille ind sammen med en perspektivering af den grønne fremtid.

Se hele programmet her