Grøn omstilling

Forventningerne til virksomheders arbejde med klima stiger, både fra kunder og samarbejdspartnere. Vi sætter spot på udarbejdelsen af klimaregnskaber, og på hvordan den enkelte virksomhed kan komme i gang og på den værdi, et klimaregnskab kan tilføre virksomhederne, og hvad der motiverer virksomhederne og hvordan de helt konkret kan gå til opgaven.
Du møder bl.a.:
Lasse Vinblad fra Viegand Maagøe
Jonas Junge Andersen, senior projektleder, CLEAN
Azra Mujacic fra Phonenix Design Aid.

Se hele programmet her